GRADJEVINSKE FOLIJE I VREĆE ZA ŠUTU

PE folija za prekrivanje od 20m2 i 100 m2 koristi se pri radovima u domaćinstvu,industriji i građevinarstvu. Do ovog proizvoda moguće je doći preko naših posrednika ili distributera. Namijenjen je ciljanoj grupi potrošača u domaćinstvu,industriji,kao i u poslovima vezanim za građevinarstvo.