O našoj kompaniji

Firma “ARKE 2000” d.o.o. nastala je kao nasljednik male zanatske radnje “POLIESTER”, koja je imala svoj poslovni početak u aprilu 2000. godine.

Osnovno zanimanje firme je proizvodnja PE i PP vrećica raznih dimenzija i oblika. 70 % proizvodnje bazirano je na recikliranim polietilenima. Našu robu prodajemo na teritoriji cijele BiH, a veći dio izvozimo za zemlje EU… Vrlo su nam važni novi kupci, kako domaći, tako i inostrani.

Osnovno zanimanje firme je proizvodnja PE i PP vrećica raznih dimenzija i oblika.

Naši proizvodi