Proizvodi / Vreće za smeće

230045

Vreće za smeće 240L 5/1
Premium Plus

EAN: 3877000357130
Pakovanje: 20 roll

320257

Vreće za smeće 40L
15/1 Vanilija
Standard Plus

EAN: 3877000357253
Pakovanje: 25 roll

320258

Vreće za smeće 60L
10/1 Vanilija
Standard Plus

EAN: 3877000357260
Pakovanje: 25 roll

1 2